Osakeannin tilanne

Osakeanti päättynyt, kiitos kaikille merkitsijöille! Yhteensä merkintöjä tehtiin edestä, joista maksettu ja allekirjoitettu ...

Haluatko mukaan?

Sijoitusyhtiön osalta rahoituskierrokset ovat hiukan erilaisia kuin esimerkiksi startup-yrityksissä. Rahaa ei tarvita tuotekehitykseen, vaan suurempi sijoituspääoma mahdollistaa pienemmät kulut suhteessa taseeseen ja monipuolisemman portfolion. Tärkeää on myös, että osakkaina on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet osallistumaan yhtiön sijoituspäätöksiin.

Tässä annissa lasketaan liikkeelle uusia osakkeita korkeintaan 15 000 kappaletta merkintähintaan 15 € / osake. Suositeltava minimimerkintä 700 osaketta (10 500 €). Pienempiäkin merkintöjä on mahdollista tehdä, mutta hallitus käyttää näiden hyväksymisen osalta tarkempaa harkintaa.

Mihin sijoitetut varat käytetään?

Tarkoituksena on laajentaa ja monipuolistaa portfoliota. Osakeanti mahdollistaa portfolion laajentamisen ilman, että tarvitsee luopua nykyisistä omistuksista.

Tavoitteena on laajentua kiinteän omaisuuden ja listaamattomia yhtiöitä likvidimpien arvopapereiden puolelle ja saada kasvatettua niiden osuutta sijoitusportfoliosta noin kolmasosaksi. Tavoitteeseen ei ei päästä välittömästi, mutta sitä kohti edetään määrätietoisesti. Annin koosta riippuen valitsemme realistisen maalin, vaikka koko tavoite ei olisikaan yhdellä rahoituskierroksella saavutettavissa.

Suunnitelmat Coinmotionin osalta

Yhtiön omistuksista Coinmotion edustaa tällä hetkellä n. 78% valuaatiosta, kun käytetään Coinmotionin osakehintana 145 euroa.

Coinmotion on ollut luultavasti erittäin alivaluoitu, koska osakekauppaa on Privanet-aikakaudella käyty yhtiön likvidien varojen tasolla tai jopa sen alla.

Pula-ajan pääoma omistaa 1,6 % Coinmotionin koko osakekannasta. Nykyinen suunnitelma on, että yhtiö säilyttäisi strategisista syistä noin 1 % omistuksen ja tämän ylittävälle n. 1300 osakkeen potille etsitään ostaja tai ostajia vuoteen 2023 mennessä. Myynnissä ei pidetä kiirettä ja osakekohtainen hinta on tarkoitus saada 300–900 € tasolle, riippuen Coinmotionin tulevaisuuden näkymistä.

Valuaatio

Tämä on yhtiön ensimmäinen rahoituskierros ja tarkoituksena on ottaa mukaan sijoittajia, joilla on näkemystä ja jotka jakavat yhtiön arvot. Vastineeksi valuaatio on realistinen ja pohjautuu sijoituksien antihetken markkina-arvoon.

Yhtiön pre-money -valuaatio tällä rahoituskierroksella on 750 000 €. Käyttämällämme viimeisimpien noteerauksien menetelmällä yhtiön omistuksien arvo oli 13.1.2022 noin 639 000 euroa. Se kuitenkin perustuu Coinmotionin Privanetin viimeisimpään noteeraukseen kesältä 2021, joka on 145 €. Tämä 17 % ero suhteessa pre-money-valuaation välillä kuroutuu umpeen, mikäli Coinmotionin osakkeen arvona pidetään 177 €/osake. Tämä vastaa Coinmotionin 38,4 MEur kokonaisvaluaatiota.

Asiakirjat ja läpinäkyvyys

Alla linkit yhtiön osakassopimukseen, vuoden 2020 tilinpäätökseen ja muihin antiin liittyviin asiakirjoihin:

On tärkeää että ymmärrät osakassopimuksen sisällön. Kysy tarvittaessa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anti, jos et ymmärrä jotakin kohtaa sopimuksesta.

Voit myös pyytää päästä tutustumaan yhtiön kirjanpitoon ennen päätöksen tekemistä. Avoimuus ei pääty osakeantiin; osakkailla on mahdollisuus tutustua kirjanpitoon ja tarvittaessa jopa auditoida yhtiön varat.

Päätöksenteko

Yhtiön hallitus koostuu 1–5 henkilöstä. Yhtiön osakkaat valitsevat hallituksen jäsenet osakeyhtiölain mukaisessa järjestyksessä.

Yhtiön hallitus on tarkoitus alkuvaiheessa koostaa suurimmista omistajista, joilla on myös näkemystä ja aikaa yhtiön kehittämiseseen. On mahdollista, että tulevaisuudessa hallitukseen haetaan ulkopuolista varainhoidon osaamista, mikäli tälle on perusteita esimerkiksi sijoitusten rakenteen vuoksi.

Hallitus asettaa toimintakehykset yhtiön sijoituspäätöksiin. Mahdollisuuksien mukaan hallitus myös kartoittaa omistajiensa näkemyksiä eri sijoituskohteisiin. Tähän keinoina ovat esimerkiksi osakkaiden yhteinen keskustelukanava ja osakaskyselyt.

Osingot

Nykyinen osingonmaksusuunnitelma on maksaa noin puolet yhtiön arvonkehityksestä osinkoina ja jäljelläolevalla osuudella kasvattaa yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä. Osingonmaksua suunniteltaessa otetaan luonnollisesti huomioon yhtiön likvidien varojen määrä ja markkinatilanne. Käytännön osingonmaksupäätökset tekee yhtiökokous hallituksen esityksen pohjalta.

Apportti

Jos haluat tehdä apportin eli maksaa merkinnän muuten kuin euroilla, ota yhteyttä osoitteeseen anti ja arvioimme, olemmeko kiinnostuneita apportoitavasta omaisuudesta. Tilintarkastajan lausunto apportista laskutetaan osakkaalta. Suosittelemme tätä vaihtoehtoa ainoastaan, mikäli kyseessä on ei-likvidi omaisuus kuten listaamattomien yhtiöiden arvopaperit.

Myös bitcoinmääräinen apportti on teknisesti mahdollinen, mutta ellei summa ole kymmeniä tuhansia euroja, maksaa tilintarkastajan lausunto todennäköisesti enemmän kuin kaupankäyntikulut. Henkilökohtaisessa verotuksessasi ei ole eroa, kumman vaihtoehdon valitset.

Osallistu antiin!

Osakeannin merkintäaika on 21.1.–5.2.2022.

Jos kanssasi on sovittu erikseen, voi merkinnän tehdä vielä 8.2. saakka.

Voit merkitä osakkeita verkkokaupassamme. Maksu onnistuu verkkomaksupainikkeella, jonka jälkeen jälkeen saat sähköpostiisi kutsun merkintälomakkeen ja osakassopimuksen sähköiseen allekirjoittamiseen.

Osakeannin merkintämaksut kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (svop-rahastoon). Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä. Mikäli merkintää ei hyväksytä, palautetaan merkintäsumma kokonaan takaisin.